Zenistic Way SRL este o societate diincipal de activitate din Romania care are ca obiect principal de activitate 8559 – Alte Forme de Invatamant n.c.a., inregistrata la ONRC cu coudul unic de inregistrare: 41401620 si nr. de ordine in registrul comertului: J16/2028/16.07.2019.

Scopul nosctru este de a facilita accesul la servicii si cursuri de dezvoltare personala online si offline, prin comercializarea de servicii oferite de societatea noastra, cat si intermedierea de servicii de psihoterapie si de dezvoltare personala furnizate de parteneri; precum si promovarea de evenimente online sau offline, care au ca scop dezvolarea personala si autocunoasterea, facilitandi procesul de autocunoastere si evolutie personala.

Pentru că dorim să vă oferim în continuare cele mai bune servicii și produse, și, totodată, să consolidăm parteneriatul pe care ne bazăm în relația cu dumneavoastră, am înțeles să ne aliniem reglementărilor legislative cu privire la protecția datelor personale (GDPR)

În acest sens, am întreprins o serie de măsuri:

1. Am elaborat un set de reguli – Politica noastră de confidențialitate – prin care ne asumăm să vă informăm cu privire la modul în care utilizăm datele personale pe care vi le solicităm, să protejăm aceste date și să respectăm drepturile care vă sunt conferite prin reglementările legislative în vigoare.

2. Am decis să vă facem cunoscute Termenii și condițiile de accesare/utilizare a produselor și serviciilor noastre, și să vă solicităm acordul pentru prelucrarea și profilarea datelor cu caracter personal.

3. Am pus la dispozitia dumneavoastra o adresa de email(office@terapeutulmeu.ro) la care puteti cere lamuriri suplimentare cu privire la protectia datelor cu character personal.

La solicitarea dumneavoastră la emalil: office@terapeutulmeu.ro, va putem răspunde la orice întrebări legate de Politica noastră de confidențialitate, precum și la drepturile pe care le aveți ca utilizator al produselor / beneficiar al serviciilor noastre.

Baza legală a procesării datelor personale

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, actualizată, și Regulamentul General pentru Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 2016/679).

Cât timp păstrăm datele personale

Datele cu caracter personal sunt păstrate în conformitate cu prevederile contractuale dintre Zenistic Way SRL și dumneavoastră, și a prevederilor legislative în vigoare.

Prevederile contractuale sunt stabilite specific pentru fiecare dintre produsele și serviciile pe care le oferim.

Ce date cu caracter personal solicităm

Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile noastre, în funcție de specificul lor, putem să vă solicităm una sau mai multe din următoarele date denumite „date cu caracter personal”: numele, data nașterii, CNP-ul și/sau datele de contact (adresă, e-mail, număr de telefon).

În situații bine determinate, cum ar fi: emiterea documentelor contractuale și a facturilor fiscale, în baza reglementărilor legislative în vigoare, vă solicităm date referitoare la instituția pe care o reprezentați. Aceste date vizează: denumirea instituției, reprezentantul legal, datele de contact, CUI, CIF, datele bancare etc.

Aceste date sunt necesare în următoarele scopuri:

· contractare și facturare, conform legislației în vigoare;

· livrarea produselor și serviciilor solicitate;

· personalizarea serviciilor pe care vi le oferim; transmiterea de newslettere și informări comerciale;

· comunicareai evenimentelor pe care le organizăm și a altor informații relevante pentru dumneavoastră.

Cum colectăm datele personale

Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin: formular de comandă direct pe site/aplicații web, e-mail, fax, aplicații mobile.

Cum protejăm datele personale

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, respectăm obligația privind protecția datelor personale prin:

· păstrarea datelor în forma actualizată;

· stocarea și distrugerea datelor în condiții de siguranță;

· protejarea datelor împotriva pierderii, divulgării, utilizării greșite și accesului neautorizat prin măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare.

Întrucât Zenistic Way SRL, prin platforma: terapeutulmeu.ro, intermediaza si servicii de psihotarapie, protecția datelor personale se face, în plus, de fiecare psihoterapeut pe care il alegeti de pe platforma terapeutulmeu.ro pentru colaborare , iar el va ofera servicii pe baza respectării: Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a reglementărilor aferente stabilite de Colegiul Psihologilor din România.

Drepturi privind datele personale

Regulamentul UE nr. 2016/679 vă conferă următoarele drepturi cu privire la datele personale:

· Informare – aveți dreptul de a primi informații clare, complete și transparente cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale și la drepturile de care beneficiați, printr-o solicitare prin email catre office@terapeutulmeu.ro.

· Acces – aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem, printr-o solicitare adresată prin email catre office@terapeutulmeu.ro.

· Rectificare – aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor personale, printr-o solicitare adresată prin email catre office@terapeutulmeu.ro.

· Ștergere – aveți dreptul de a solicita ștergerea sau distrugerea datelor personale, în condiții care nu impun obligativitatea legală a păstrării acestora date, printr-o solicitare adresată prin email catre office@terapeutulmeu.ro.

· Retragerea consimțământului – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți face acest lucru printr-o solicitare adresată prin email catre office@terapeutulmeu.ro.

· Restricționarea prelucrării datelor personale – aveți dreptul de a solicita suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal, în circumstanțele specifice prevăzute de Regulamentul General pentru Protecția Datelor. În acest fel, ne limităm la a stoca datele pe care ni le furnizați, fără însă a le prelucra în absența consimțământul dumneavoastră.

· Portabilitatea datelor – aveți dreptul de a solicita și obține datele cu caracter personal pe care le deținem pentru a le transfera către altă entitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Vă puteți prevala de acest drept printr-o solicitare adresată prin email catre office@terapeutulmeu.ro.

· Refuzarea marketing-ului direct – aveți dreptul de a refuza comunicarea noastră de marketing direct prin dezabonare sau printr-o solicitare adresată prin email catre office@terapeutulmeu.ro.

· Dezactivarea Cookies – vezi documentul privind Politica privind utilizarea cookies.

Depunerea unei plângeri – În cazul în care doriți să contestați practicile noastre privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a depunere o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor.