Art 1.

Site-ul www.terapeutulmeu.ro este integral proprietatea Zenistic Way S.R.L. denumit în continuare proprietar. Utilizarea sub orice formă a acestui site presupune acceptarea acestor termeni, a politicii de confidentialitate si a politicii de cookie.

Art 2.

Toate informațiile afișate pe acest site sunt furnizate cu scopul de informare generală. Proprietarul nu poate fi considerat răaspunzător pentru daune rezultate din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza acest site.

Art 3.

Toate drepturile asupra acestui site revin proprietarului, exceptând cazurile în care este menționat altceva. Utilizatorii acestui site au dreptul să vizualizeze, și să stocheze pentru uz personal informațiile prezentate pe acest site. Este interzisă folosirea în alte scopuri (ex: copierea și redistribuirea cu sau fără modificări) decât cele menționate mai sus a oricăror informații prezentate pe acest site, fără acordul scris al proprietarului. Constituie excepție de la această regulă distribuirea pe rețele de socializare acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic.

Art 4.

Proprietarul nu poate fi considerat răspunzător pentru inacuratețea informațiilor puse la dispoziție de furnizorii produselor comercializate si serviciilor intermediate de către proprietar.

Art 5.

Acest site poate conține legături (link-uri) către alte site-uri. Acestea pot avea politici diferite de cele ale acestui site. Proprietarul acestui site nu poate fi considerat răspunzător pentru utilizarea și conținutul respectivelor site-uri. Este obligația utilizatorilor să consulte politica și termenii acestor site-uri.

Art 6.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni de utilizare pentru a fi în permanență în concordanță cu politica noastra.

Art 7.

Ultima actualizare a fost făcută în data de 15.12.2019